Azbest

Uchwałą Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Rada Miejska w Ozorkowie przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ozorków na lata 2014-2017”. Celem PROGRAMU jest bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Miasto Ozorków.

INFORMATOR O BEZPIECZNYM UŻYTKOWANIU ORAZ USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
1.      Azbest jest groźny dla zdrowia gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien.
2.      Włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia.
3.      Właściwe postępowanie skutecznie minimalizuje ryzyko.
4.      Jeżeli w Twoim domu lub posesji znajdują się wyroby zawierające azbest to utrzymuj je w dobrym stanie technicznym.
5.      Dokonuj corocznie przeglądu stanu tych wyrobów.
6.      Jeśli stwierdzisz, że znajdujące się w Twoim posiadaniu wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane, lub widoczna jest erozja ich powierzchni  to powinieneś jak najszybciej usunąć takie wyroby.
7.      Usuwanie wyrobów zawierających azbest najlepiej zlecić firmie posiadającej stosowne uprawnienia i doświadczenie.
8.      Pamiętaj, że zdemontowane wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i zakazane jest powtórne ich użycie.
9.      Składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dopuszczalne jest tylko na przeznaczonych do tego celu składowiskach.

Uwaga!
Jedynym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe usuwanie z naszego otoczenia. Prace te zgodnie z obowiązującym od 14 lipca  2009r. „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” powinny zostać zakończone do 2032r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ozorków
na lata 2014-2017 – POBIERZ PROGRAM