Drodzy mieszkańcy Ozorkowa!

Jak należy prowadzić segregację odpadów? – kliknij tutaj

Na terenie Ozorkowa przy ul. Żwirki 30 zorganizowany został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać w każdej ilości do w.w. punktu:   tworzywa   sztuczne,   szkło,   papier,   metale,   odpady wielkogabarytowe,   odpady zielone,  odpady   elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, przeterminowane leki, opony oraz odpady budowlane w ilości do 30kg na osobę na rok. W przypadku dostarczenia odpadów budowlanych ponad wskazany limit, odpady te zostaną odebrane za dodatkową opłatą.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ozorkowie czynny jest w poniedziałek, piątek, sobotę w godz. 7:00-15:00 oraz w środę w godz. 11:00-19:00.

UWAGA!

  • Przypominamy o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tabliczki z numerem porządkowym, w celu identyfikacji adresowej wystawianych pojemników lub worków na odpady.
  • Informujemy, że nie będą odbierane odpady zgromadzone i przekazywane w sposób niezgodny z systemem obowiązującym w mieście Ozorkowie. Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, odpady zielone) muszą być wystawiane w workach o odpowiednich kolorach. Worki można pobrać nieodpłatnie w Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. w Ozorkowie przy ul. Żwirki 30.

 

Posted in Uncategorized

Comments are currently closed.