HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2016r.

Od stycznia 2016r. usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z zamieszkałych przez Państwa nieruchomości  będzie nadal świadczyło Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2016R. – zabudowa jednorodzinna

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2016R. – zabudowa jednorodzinna

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2016R. – zabudowa wielorodzinna

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2016R. – zabudowa wielorodzinna

Przypominamy, że dla mieszkańców Ozorkowa zorganizowany został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać w każdej ilości do w.w. punktu:   tworzywa   sztuczne,   szkło,   papier,   metale,   odpady wielkogabarytowe,   odpady zielone,  odpady   elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, przeterminowane leki, opony oraz odpady budowlane w ilości do 30kg na osobę na rok. W przypadku dostarczenia odpadów budowlanych ponad wskazany limit, odpady te zostaną odebrane za dodatkową opłatą.

Godziny otwarcia punktu:
7:00- 15:00 – Poniedziałek, Piątek, Sobota
11:00- 19:00 – Środa

UWAGA!

Przypominamy o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tabliczki z numerem porządkowym, w celu identyfikacji adresowej wystawianych pojemników lub worków na odpady.

Informujemy, że nie będą odbierane odpady zgromadzone i przekazywane w sposób niezgodny z systemem obowiązującym w mieście Ozorkowie. Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, odpady zielone) muszą być wystawiane w workach o odpowiednich kolorach. Worki można pobrać nieodpłatnie w Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. w Ozorkowie przy ul. Żwirki 30.

Posted in Uncategorized

Comments are currently closed.