HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OD MARCA DO GRUDNIA 2015r.

Od marca 2015r. usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z zamieszkałych przez Państwa nieruchomości  będzie świadczyło Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OD MARCA DO GRUDNIA 2015R. – zabudowa jednorodzinna
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OD MARCA DO GRUDNIA 2015R – zabudowa wielorodzinna

Przypominamy, że dla mieszkańców Ozorkowa czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ozorkowie przy ul. Żwirki 30 na terenie OPK Sp. z o.o.

Godziny otwarcia punktu:
7:00- 15:00 – Poniedziałek, Piątek, Sobota
11:00- 19:00 – Środa

W punkcie są przyjmowane:
1) tworzywa sztuczne;
2) szkło;
3) papier;
4) metal;
5) odpady wielkogabarytowe;
6) odpady zielone;
7) odpady elektryczne i elektroniczne;
8) baterie i akumulatory;
9) chemikalia;
10) przeterminowane leki;
11) odpady budowlane i remontowe w ilości 30 kg na osobę.

Posted in Uncategorized

Comments are currently closed.