Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 kwietnia 2015r.stawki opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 10zł od osoby przy selektywnym gromadzeniu i przekazywaniu odpadów oraz 20zł od osoby w przypadku przekazywania wszystkich odpadów jako odpady zmieszane.

 

 

Posted in Uncategorized

Comments are currently closed.